70〜159.9μF

No. 画像 商品名 定数(値) 最大定格 サイズ 価格
26 IMG 1405 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  100μF  350VDC  26(Φ)×67(L) ※販売終了 
25 IMG 1400 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  100μF  450VDC  32(Φ)×80(L) ※販売終了 
24 IMG 1368 FOX 電解コンデンサ  100μF  50V  16(Φ)×32(L) ※販売終了 
23 IMG 1239 Western Electric 電解コンデンサ GA-52144  80μF  450VDC  35(Φ)×100(H※端子部含まず) 重量:130g ※販売終了 
22 IMG 1048 AEROVOX 電解コンデンサ  100μF  450VDC  25.5(Φ)×86(L) ※販売終了 
21 IMG 1016 SPRAGUE ATOM LYTIC 電解コンデンサ  150μF  150VDC  26.5(Φ)×56(L) ※販売終了 
20 IMG 1011 FOX 電解コンデンサ  100μF  250V  35.5(Φ)×61(L※端子部含) ※販売終了 
19 IMG 829 GE 電解コンデンサ  100μF  50VDC  21(Φ)×46(L) ※販売終了 
18 IMG 782 ELNA アルミ電解コンデンサ  100μF  200V  16(Φ)×26(L) ※販売終了 
17 IMG 780 松下電器産業 アルミ電解コンデンサ  100μF  200V  16(Φ)×26(L) ※販売終了 
16 IMG 779 日本ケミコン 電解コンデンサ  100μF  200V  16(Φ)×25(L) ※販売終了 
15 IMG 778 松下電器産業 アルミ電解コンデンサ  100μF  200V  16(Φ)×26(L) ※販売終了 
14 IMG 770 Nichicon アルミ電解コンデンサ  100μF  35V  10(Φ)×12.5(L) ※販売終了 
13 IMG 769 松下電器産業 アルミ電解コンデンサ  100μF  35V  8(Φ)×11(L) ※販売終了 
12 IMG 759 Nichicon アルミ電解コンデンサ  100μF  25V  8(Φ)×12(L) ※販売終了 
11 IMG 758 松下電器産業 アルミ電解コンデンサ  100μF  16V  6.5(Φ)×11(L) ※販売終了 
10 IMG 757 松下電器産業 アルミ電解コンデンサ  100μF  25V  6.5(Φ)×12(L) ※販売終了 
9 IMG 749 松下電器産業 アルミ電解コンデンサ  100μF  50V  8(Φ)×13(L) ※販売終了 
8 IMG 748 Nichicon アルミ電解コンデンサ  100μF  50V  8(Φ)×12(L) ※販売終了 
7 IMG 747 Nichicon アルミ電解コンデンサ  100μF  50V  10(Φ)×15.5(L) ※販売終了 
6 IMG 746 BELLCON アルミ電解コンデンサ  100μF  6.3V  6(Φ)×8.5(L) ※販売終了 
5 IMG 330 General Instrument 電解コンデンサ  130μF  15VAC  20(Φ)×50(L) ※販売終了 
4 IMG 323 Western Electric 電解コンデンサ KS19658  100μF  100V  19(Φ)×55(L) ※販売終了 
3 IMG 26 SPRAGUE ATOM LYTIC 電解コンデンサ  100μF  450V  23(Φ)×51(L) ※販売終了 
2 IMG 24 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  150μF  150V  22(Φ)×54(L) ※販売終了 
1 IMG 19 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  100μF  450V  32(Φ)×80(L) ※販売終了