350〜999.9μF

No. 画像 商品名 定数(値) 最大定格 サイズ 価格
13 IMG 1427 SPRAGUE 電解コンデンサ 672D  560μF  20VDC  13(Φ)×43(L) ※販売終了 
12 IMG 1419 SPRAGUE 電解コンデンサ M39018/03-0750  680μF  75VDC  25(Φ)×81(L) ※販売終了 
11 IMG 1418 SPRAGUE 電解コンデンサ 30D  500μF  3VDC  10(Φ)×33(L) ※販売終了 
10 IMG 1417 SPRAGUE 電解コンデンサ D672(支持リード付)  470μF  25VDC  13(Φ)×43(L) ※販売終了 
9 IMG 1416 SPRAGUE 電解コンデンサ 672D  470μF  25VDC  13(Φ)×43(L) ※販売終了 
8 IMG 1415 Western Electric 電解コンデンサ KS-21860  680μF  6.3VDC  13(Φ)×26(L) ※販売終了 
7 IMG 1413 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  750μF  3VDC  10(Φ)×38(L) ※販売終了 
6 IMG 822 WEST-CAP 電解コンデンサ  500μF  25VDC  16(Φ)×35.5(L) ※販売終了 
5 IMG 784 Nichicon アルミ電解コンデンサ  470μF  6.3V  10(Φ)×20(L) ※販売終了 
4 IMG 776 松下電器産業 アルミ電解コンデンサ Pureism  470μF  50V  11(Φ)×26(L) ※販売終了 
3 IMG 735 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  750μF  3VDC  10(Φ)×38.5(L) ※販売終了 
2 IMG 23 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサー  400μF  150V  32(Φ)×67(L) ※販売終了 
1 IMG 18 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  500μF  75V  26(Φ)×67(L) ※販売終了