35〜69.9μF

No. 画像 商品名 定数(値) 最大定格 サイズ 価格
18 IMG 1431 Western Electric 電解コンデンサ KS-21860  68μF  60VDC  13(Φ)×26(L) ※販売終了 
17 IMG 1422 SANGAMO 電解コンデンサ  50μF  15VDC  10(Φ)×20(L) ※販売終了 
16 IMG 1420 CORNELL DUBILIER 電解コンデンサ NLW50-50  50μF  50VDC  10(Φ)×23(L) ※販売終了 
15 IMG 1410 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  60μF  250VDC  23(Φ)×42(L) ※販売終了 
14 IMG 1403 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  40μF  500VDC  26(Φ)×60(L) ※販売終了 
13 IMG 1401 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  50μF  450VDC  29(Φ)×54(L) ※販売終了 
12 IMG 1372 松下電子産業 電解コンデンサ  47μF  350V  18(Φ)×39(L) ※販売終了 
11 IMG 1026 Cornell Dubilier BEAVER 電解コンデンサ  60μF  250WVDC   ※販売終了 
10 IMG 857 FOX 電解コンデンサ  50μF  50WV  13.5(Φ)×33(L) ※販売終了 
9 IMG 855 日本ケミコン 電解コンデンサ  40μF  450WV  26(Φ)×51(L) ※販売終了 
8 IMG 820 WEST-CAP 電解コンデンサ  50uF  350VDC  22.5(Φ)×54.5(L) ※販売終了 
7 IMG 794 Cornell Dubilier BEAVER 電解コンデンサ  40μF  250VDC  23(Φ)×67.5(L) ※販売終了 
6 IMG 783 日本ケミコン 電解コンデンサ  47μF  100V  5(Φ)×7.5(L) ※販売終了 
5 IMG 760 日本ケミコン 電解コンデンサ  47μF  200V  13(Φ)×20(L) ※販売終了 
4 IMG 753 松下電器産業 アルミ電解コンデンサ  47μF  50V  6.5(Φ)×11(L) ※販売終了 
3 IMG 743 Nichicon アルミ電解コンデンサ  47μF  16V  10(Φ)×20(L) ※販売終了 
2 IMG 742 松下電器産業 アルミ電解コンデンサ  47μF  25V  5(Φ)×11(L) ※販売終了 
1 IMG 22 SPRAGUE ATOM 電解コンデンサ  50μF  450V  29(Φ)×55(L) ※販売終了